KRIK

KRIK ÅL har treningar fredagar kl: 17.00- 19.00 i Ål idrettshall. Aldersgruppe: Ungdomsskule – Videregåande skule. Kontaktperson:...

Les meir

 

Ti gode grunner for å gå på gudsteneste

Lurer du på om gudsteneste er noe for deg. Her har du ti gode grunner , skrevet av Knut Tveitereid.

Les meir

 

Minnelund og alternativ gravplass

Les meir

 

LEVELD, TORPO OG ÅL SITT MISJONSPROSJEKT 2019-2022

NEPAL FJELLSKULE Ein betre skulekvardag

Les meir

 

Gravstell

Ål kyrkjelege fellesråd tilbyr gravstell på kyrkjegardane i Leveld, Torpo og Ål.

Les meir

 

Konfirmasjonsdagar i 2019 - 2023

Konfirmasjonsdagar i kyrkjene i Ål i årene som kjem.

Les meir

 

Sorggruppe

Sorggruppe for alle som har mista ein ektefelle, sambuar, eller nokon i nær relasjon.

Les meir

 

Lokale kyrkjegardsvedtekter for Ål

Vedtekter for drift og vedlikehald av kyrkjegardane i Ål kommune.

Les meir

 

Nå kan du gi med Vipps i kirkene i Ål

Ikke kontanter? Du kan gi med Vipps!

Les meir

 

Leveld kyrkje reparert og gjenåpnet

Gudstjenestene går som normalt i Leveld kyrkje i påsken.

Les meir

 

Leveld kyrkje skada

På grunn av skade er Leveld kyrkje stengd inntil vidare.

Les meir

 

BORGSTUGU I ÅL PRESTEGARD

Kan Borgstugu vera 250 år gammal? Ingen har hittil kunna tidfeste byggeåret på Borgstugu. Etter granskingar i bygdebøker og gaml...

Les meir