Barn- og unge


Å lære trua i eit fellesskap- å leve trua i eit fellesskap

Kyrkja der du bur ynskjer å bidra til at barn og unge skal få læra å kjenne trua, saman med deg som føresatt. Dette kallast trusopplæring og vert gitt til barn og unge frå 0-18 år. Alle er velkomne til trusopplæring i kyrkja.

Heilt sidan den kristne kyrkja vart grunnlagt har det blitt undervist i kva den kristne trua handlar om.

Gjennom opplevingar, aktivitetar og erfaringar inviterer kyrkja til ulike arrangement. Babysong, utdeling av 4-års bok, overnatting i kyrkja ( «Lys vaken») og konfirmasjon er døme på tiltak der ulike utrykk for trua vert lært og levd i eit fellesskap. Mange menighetar har faste aktivitetar for ulike aldrar og interessegrupper. Til saman er dette med å gjev trusopplæringa både djupne og breidde

Velg kalender