Konfirmasjon


Velkomen som konfirmant i Leveld, Torpo og Ål! 

Når du melder deg på konfirmasjon i kyrkja får du ein stad for å stille alle spørsmåla du lurer på om livet, døden, ja alle dei store og små spørsmåla i livet. Vi set livet inn i ein større samanheng. Du lærer meir om kyrkja og kristendomen slik den kjem til uttrykk i kulturen vår. 

Vi ynskjer å gje deg ein god stad å høyre til. 

Her kan du finne meir informasjon for konfirmantar og føresette.

   

Velg tema gjennom linkane under, så kjem du til rett side for informasjon.