Gravferd


Gravferda er den siste handlinga som fellesskapet gjer for eit menneske. Gravferda er ei viktig hending i familien og vennekretsen, der tar vi farvel med den som er død. Vi takkar for livet som har vore og overlèt den døde i Guds hender.

     

Velg tema gjennom linkane under, så kjem du til rett side for informasjon.