Gravstell


Ål kyrkjelege fellesråd tilbyr gravstell på kyrkjegardane i Leveld, Torpo og Ål.

Gravstell

Ål kyrkjelege fellesråd tilbyr gravstell på kyrkjegardane i Leveld, Torpo og Ål.

 

For at kyrkja kan ta på seg gravstell er det nødvendig at der er plantekasse som vist i illustrasjonen. Der er plantekasser i ulike størrelsar. Sjå avtalen nedanfor.

Frist for å tekne ny avtale om gravstell er 15.5. Avtale teikna etter denne datoen, trer i kraft året etter.

Trykk på dokumentet for å laste ned «Avtale om gravstell».

Avtale om gravstell

 

 

Tilbake