Prisa på gravstell ol.


 
Gravferd  
Leige av kyrkja i høve gravferd, utanbygds kr. 4000
Nedsetjing av kiste, utanbygds kr. 4500
Nedsetjing av urne, utanbygds kr. 2000
Leige av kyrkja i høve gravferd; Andre trussamfunn/Ikkje medlem i Dnk kr. 3300
Kremasjonsavgift, Drammen kirkelige fellesråd kr. 7040
Kremasjon, sending av urne, Drammen kirkelige fellesråd kr. 740
Feste av grav  
Feste av ei grav i 1 år kr. 210
Førehandsfeste av grav i 20 år kr. 4200
Feste av grav i 10 år kr. 1900
Feste av to graver i 1 år kr. 380
Kjøp av oppussa gravstein - ferdig sett opp. kr. 6700
Kjøp av oppussa gravstein - ikkje montert kr. 5500

Tilbake