HAUSTFEST


Diakoninemnda i Torpo og Ål ynskjer deg som rundar år i 2022   (75,80,85,90,95, 100) særskilt velkomen til haustfest / formiddagstreff.

Les meir

 

HAUSTFEST


Diakoninemnda i Torpo og Ål ynskjer deg som rundar år i 2022   (75,80,85,90,95, 100) særskilt velkomen til haustfest / formiddagstreff.

Les meir

 

Ål kykjelege fellesråd søkjer etter kyrkjelydspedagog i inntil 100% stilling


Har du lyst til å jobbe med born og ungdom? Ynskjer du å jobbe med konfirmantar og trusopplæring i ei engasjert folkekyrkje? Då er dette jobben for deg!

Les meir

 

Ål kykjelege fellesråd søkjer etter kyrkjelydspedagog i inntil 100% stilling


Har du lyst til å jobbe med born og ungdom? Ynskjer du å jobbe med konfirmantar og trusopplæring i ei engasjert folkekyrkje? Då er dette jobben for deg!

Les meir

 

Formiddagstreff i Ål kyrkjestugu og Vats bedehus Hausten 2022


Velkommen til Formiddagstreff i Ål kyrkjestugu  og Vats bedehus, datoar og tema finn du inne i artikkelen  Treffa er for alle som er ledig på dagtid, det blir servert påsmurt mat, kaffe og kaker. Det blir tatt inn kollekt til diakoninemnda, som er med på å dekke utgifter til treffa. 

Les meir

 

Formiddagstreff i Ål kyrkjestugu og Vats bedehus Hausten 2022


Velkommen til Formiddagstreff i Ål kyrkjestugu  og Vats bedehus, datoar og tema finn du inne i artikkelen  Treffa er for alle som er ledig på dagtid, det blir servert påsmurt mat, kaffe og kaker. Det blir tatt inn kollekt til diakoninemnda, som er med på å dekke utgifter til treffa. 

Les meir

 
 

KAN DU TENKJE DEG Å VERE KYRKJEVERT?

Vi treng  kyrkjeverter i Leveld og Ål kyrkje.Det er viktig å møte ein person som ynskjer ein velkomen når ein kjem til kyrkja!

Les meir

 

Leveld, Torpo og Ål sokn sitt Misjonsprosjekt 2022-2024

LANDBRUKSSKULER STIPEND TIL FATTIGE! Norge toppar lista over verdas rikaste land.Madagaskar er det femte fattigaste landet...

Les meir

 

OPEN KYRKJE

ONSDAGAR, open kyrkje kl 19- 20.30.  

Les meir

 

Ei ny organisering i Den norske kyrkja

Medlemmer i bispedømmerådet og på Kyrkjemøtet, Inga Stoveland Dekko og Øystein Lappegard, begge frå Ål, ynskjer lokale innspel om korleis D...

Les meir

Se fleire saker