Konfirmasjon 2021


Det er bestemt at vårens konfirmasjon blir satt til hausten 2021

Les meir

 

Konfirmasjon 2021


Det er bestemt at vårens konfirmasjon blir satt til hausten 2021

Les meir

 

Klubb 3. 16


Klubb 3.16 er ein ungdomsklubb drive av eit ungdomsstyre . Dette er eit breiddetiltak for alle ungdomer som ynskjer å delta, og ein fin arena for at ungdom sjølv tek ansvar. Vi er også nokre vaksne med på kveldane, men det er ungdommen som planlegg aktivitetar, leikar og liknande.

Les meir

 

Klubb 3. 16


Klubb 3.16 er ein ungdomsklubb drive av eit ungdomsstyre . Dette er eit breiddetiltak for alle ungdomer som ynskjer å delta, og ein fin arena for at ungdom sjølv tek ansvar. Vi er også nokre vaksne med på kveldane, men det er ungdommen som planlegg aktivitetar, leikar og liknande.

Les meir

 

Alpha ungdom


Kurs for ungdom på ungdomsskulen. Kurset er ein enkel introduksjon til kristen tru. Vi ser ein film på om lag 30 min og pratar i lag i smågrupper. Vi reflekterer rundt kvardagslege spørsmål og dei store spørsmåla i livet.

Les meir

 

Alpha ungdom


Kurs for ungdom på ungdomsskulen. Kurset er ein enkel introduksjon til kristen tru. Vi ser ein film på om lag 30 min og pratar i lag i smågrupper. Vi reflekterer rundt kvardagslege spørsmål og dei store spørsmåla i livet.

Les meir

 
 

Kveldsgudsteneste

Onsdagar er det kveldgudsteneste med nattverd i Ål kyrkje kl 18.30. Det er opent for 50 stk. Vel møtt!

Les meir

 

Minnelund og alternativ gravplass

Les meir

 

TID blir stiftelse!

TID kafe&landhandel blir no ein eigen Stiftelsen: TID stiftelsen har til formål å  samarbeide med lokale aktørar om å skape rause arbeids ...

Les meir

 

LEVELD, TORPO OG ÅL SITT MISJONSPROSJEKT 2019-2022

NEPAL FJELLSKULE Ein betre skulekvardag

Les meir

Se fleire saker