BUK


Det blir BUK dei tre første dagane i haustferien. Meir info kjem!

Les meir
 

BUK


Det blir BUK dei tre første dagane i haustferien. Meir info kjem!

Les meir

Konfirmasjon 2025. Påmelding


Du kan nå melde deg opp til konfirmasjon for 2025  her

Les meir
 

Konfirmasjon 2025. Påmelding


Du kan nå melde deg opp til konfirmasjon for 2025  her

Les meir

Kontakt oss


Vi har fått nytt telefonnummer og e-postadresse. Telefonnummer:  90713766 E-postadresse:  post.aal@kyrkja.no . Opningstid kontor og tlf: tirs.-fred. 8.30-14.00

Les meir
 

Kontakt oss


Vi har fått nytt telefonnummer og e-postadresse. Telefonnummer:  90713766 E-postadresse:  post.aal@kyrkja.no . Opningstid kontor og tlf: tirs.-fred. 8.30-14.00

Les meir

Sorggrupper

Sorggruppene er eit gratis tilbod til innbyggjarane i heile Hallingdal. Vi har tilbod om egne grupper til kvinner og menn som har mistet en...

Les meir

Gravstell

Ål kyrkjelege fellesråd tilbyr gravstell på kyrkjegardane i Leveld, Torpo og Ål.    Siste frist for å tinge kyrkja til å plante/stelle er 1...

Les meir

Vafler og svall

Siste fredagen i mnd fra kl 11-13 har vi kaffi og vafel i kyrkjestugu. Det er sjølvbetening av steiking av vafler

Les meir

KAN DU TENKJE DEG Å VERE KYRKJEVERT ELLER KLOKKAR?

Vi treng fleire frivillige i Leveld, Torpo og Ål kyrkje.Det er viktig å møte ein person som ynskjer ein velkomen når ein kjem til kyrkja!li...

Les meir
Se fleire saker