Kyrkjebladet


Det blir redusert i antall kyrkjeblad ifrå 2021

Les meir

 

Kyrkjebladet


Det blir redusert i antall kyrkjeblad ifrå 2021

Les meir

 

Kyrkjelege aktivitetar fram til 18. januar


Som følgje av regjeringens nedstengning er kyrkjas aktivitetar i Ål kommune avlyst fram til 18. januar.  

Les meir

 

Kyrkjelege aktivitetar fram til 18. januar


Som følgje av regjeringens nedstengning er kyrkjas aktivitetar i Ål kommune avlyst fram til 18. januar.  

Les meir

 

Ny kyrkjenøkkel i Leveld


Eit tingingsverk frå Ål Kyrkje ved Kjellfred Dekko. Smidd tå Stian Øygardslia.

Les meir

 

Ny kyrkjenøkkel i Leveld


Eit tingingsverk frå Ål Kyrkje ved Kjellfred Dekko. Smidd tå Stian Øygardslia.

Les meir

 
 

Etter skuletid

Etter skuletid er eit tilbod for alle barn frå 4.-7 klasse annakvar måndag i Ål kyrkjestugu.

Les meir

 

Minnelund og alternativ gravplass

Les meir

 

TID blir stiftelse!

TID kafe&landhandel blir no ein eigen Stiftelsen: TID stiftelsen har til formål å  samarbeide med lokale aktørar om å skape rause arbeids ...

Les meir

 

LEVELD, TORPO OG ÅL SITT MISJONSPROSJEKT 2019-2022

NEPAL FJELLSKULE Ein betre skulekvardag

Les meir

Se fleire saker