Formiddagstreff i Kyrkjestugu


Onsdag 7.okt Tema: Margit Lappegard; Spør mer! Om å bruke den gode nysgjerrigheten. - Markering av Verdensdagen for psykisk helse. Andakt: Berit Kilde             Onsdag 4.nov . Tema: Knut Oleivsgard; Farbror Otto sin jakttur på Reineskarvet under krigen.  Andakt: Magny Folkedal   Onsdag 2.des .:  Tema: Eldgrim Springgard om Gro Gudmundsrud ...

Les meir

 

Formiddagstreff i Kyrkjestugu


Onsdag 7.okt Tema: Margit Lappegard; Spør mer! Om å bruke den gode nysgjerrigheten. - Markering av Verdensdagen for psykisk helse. Andakt: Berit Kilde             Onsdag 4.nov . Tema: Knut Oleivsgard; Farbror Otto sin jakttur på Reineskarvet under krigen.  Andakt: Magny Folkedal   Onsdag 2.des .:  Tema: Eldgrim Springgard om Gro Gudmundsrud ...

Les meir

 

TID blir stiftelse!


TID kafe&landhandel blir no ein eigen Stiftelsen: TID stiftelsen har til formål å  samarbeide med lokale aktørar om å skape rause arbeids –og møteplassar basert på diakonale verdiar; nestekjærlig omsorg, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket, kamp for rettferd.   STØTT OSS GJERNE VED Å GJE PENGAR TIL DETTE KONTONUMMERET: 2320.22.32973 

Les meir

 

TID blir stiftelse!


TID kafe&landhandel blir no ein eigen Stiftelsen: TID stiftelsen har til formål å  samarbeide med lokale aktørar om å skape rause arbeids –og møteplassar basert på diakonale verdiar; nestekjærlig omsorg, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket, kamp for rettferd.   STØTT OSS GJERNE VED Å GJE PENGAR TIL DETTE KONTONUMMERET: 2320.22.32973 

Les meir

 

LEVELD, TORPO OG ÅL SITT MISJONSPROSJEKT 2019-2022


NEPAL FJELLSKULE Ein betre skulekvardag

Les meir

 

LEVELD, TORPO OG ÅL SITT MISJONSPROSJEKT 2019-2022


NEPAL FJELLSKULE Ein betre skulekvardag

Les meir

 
 

Gravstell

Ål kyrkjelege fellesråd tilbyr gravstell på kyrkjegardane i Leveld, Torpo og Ål.

Les meir

 

Konfirmasjonsdagar i 2019 - 2023

Konfirmasjonsdagar i kyrkjene i Ål i årene som kjem.

Les meir

 

Sorggruppe

Sorggruppe for alle som har mista ein ektefelle, sambuar, eller nokon i nær relasjon.

Les meir

 

Lokale kyrkjegardsvedtekter for Ål

Vedtekter for drift og vedlikehald av kyrkjegardane i Ål kommune.

Les meir

Se fleire saker