Mini BUK


Solidaritet og vennskap.  MINI BUK  er eit tilbod om trusopplæring til born på 1.-3. trinn som vert arrangert på skulen sin planleggingsdag om hausten.

Les meir

 

Mini BUK


Solidaritet og vennskap.  MINI BUK  er eit tilbod om trusopplæring til born på 1.-3. trinn som vert arrangert på skulen sin planleggingsdag om hausten.

Les meir

 

OPEN KYRKJE og tidebøn


Måndag – fredag.Tidebøn kl 8.30 og 11.15. ONSDAGAR, open kyrkje kl 19- 20.30. I tillegg blir det siste onsdag i månaden ei enkel kveldsmesse frå kl 18.30 – 19.00. Siste onsdag i månaden blir det Mat og prat kl 19 – 20 i sakristiet.

Les meir

 

OPEN KYRKJE og tidebøn


Måndag – fredag.Tidebøn kl 8.30 og 11.15. ONSDAGAR, open kyrkje kl 19- 20.30. I tillegg blir det siste onsdag i månaden ei enkel kveldsmesse frå kl 18.30 – 19.00. Siste onsdag i månaden blir det Mat og prat kl 19 – 20 i sakristiet.

Les meir

 

Formiddagstreff Ål kyrkjestugu haust 2021


Første onsdag i månaden kl 11-13

Les meir

 

Formiddagstreff Ål kyrkjestugu haust 2021


Første onsdag i månaden kl 11-13

Les meir

 
 

Formiddagstreff i Nordbygdene og på Ål

Formiddagstreff Vats bedehus i Nordbygdene haust 2021  

Les meir

 

Velkommen til DATE med eige barn

Barn i magen, baby-og småbarnssang i Ål kyrkjestugu.

Les meir

 

Konfirmasjon November 2021

14.November kl 11.00 i Leveld kyrkje. 20.November kl 10.30 og 12.30 i Ål kyrkje. 21.November kl 11.00 i Torpo kyrkje

Les meir

 

Ei ny organisering i Den norske kyrkja

Medlemmer i bispedømmerådet og på Kyrkjemøtet, Inga Stoveland Dekko og Øystein Lappegard, begge frå Ål, ynskjer lokale innspel om korleis D...

Les meir

Se fleire saker