Høyring endring av vedtekter for gravplassane i Ål kommune


Ål kyrkjelege fellesråd har i møte 23. november 2022 vedtatt å legge endring av vedtektene for gravplassane i Ål kommune ut på høyring. Forslaget om endring av vedtektene vert lagt ut på høyring med høyringsfrist 31.januar 2023. Høyringsuttaler kan sendast til Ål kyrkjelege fellesråd på e-post: aal.kyrkje@hallingnett.n o  

Les meir

 

Høyring endring av vedtekter for gravplassane i Ål kommune


Ål kyrkjelege fellesråd har i møte 23. november 2022 vedtatt å legge endring av vedtektene for gravplassane i Ål kommune ut på høyring. Forslaget om endring av vedtektene vert lagt ut på høyring med høyringsfrist 31.januar 2023. Høyringsuttaler kan sendast til Ål kyrkjelege fellesråd på e-post: aal.kyrkje@hallingnett.n o  

Les meir

 

BABY OG SMÅBARNSONG


Det blir baby -/ småbarnsong (0-3 år)  i kyrkjestugu annakvar måndag i partallsveker. Kl 11.00-13.00

Les meir

 

BABY OG SMÅBARNSONG


Det blir baby -/ småbarnsong (0-3 år)  i kyrkjestugu annakvar måndag i partallsveker. Kl 11.00-13.00

Les meir

 

Formiddagstreff i Ål kyrkjestugu og Vats bedehus Hausten 2022


Velkommen til Formiddagstreff i Ål kyrkjestugu  og Vats bedehus, datoar og tema finn du inne i artikkelen  Treffa er for alle som er ledig på dagtid, det blir servert påsmurt mat, kaffe og kaker. Det blir tatt inn kollekt til diakoninemnda, som er med på å dekke utgifter til treffa. 

Les meir

 

Formiddagstreff i Ål kyrkjestugu og Vats bedehus Hausten 2022


Velkommen til Formiddagstreff i Ål kyrkjestugu  og Vats bedehus, datoar og tema finn du inne i artikkelen  Treffa er for alle som er ledig på dagtid, det blir servert påsmurt mat, kaffe og kaker. Det blir tatt inn kollekt til diakoninemnda, som er med på å dekke utgifter til treffa. 

Les meir

 
 

Ti gode grunner for å gå på gudsteneste

Lurer du på om gudsteneste er noe for deg. Her har du ti gode grunner , skrevet av Knut Tveitereid.

Les meir

 

Minnelund og alternativ gravplass

Les meir

 

Gravstell

Ål kyrkjelege fellesråd tilbyr gravstell på kyrkjegardane i Leveld, Torpo og Ål.

Les meir

 

Konfirmasjonsdagar i 2019 - 2023

Konfirmasjonsdagar i kyrkjene i Ål i årene som kjem.

Les meir

Se fleire saker