Konfirmantpåmelding
Ål kyrkjelege fellesråd 2023-2024


Konfirmanten
For å kunne registrere og ha kontkat med konfirmanten og dei føresette fram mot konfirmasjonsdagen, treng kyrkjeleg fellesråd dei følgande oplysningane. Ver nøye med korrekt mobil og e-post. Personopplysningane blir sletta så snart den kyrkjelge handlinga er kyrkjebokført, seinast 1 månad etter konfirmasjonen. Grunnlaget for handsaming av persoopplæysningar er PVF ar. 6 (1) (f), Fyll ut felta med informasjon om konfirmanten. Felt merka med * må alltid fyllast ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det noko vi treng å vite? (allergiar, behov for tilrettelegging el.l.)

Du kan laste opp bilde av konfirmanten til internt bruk for konfirmantansvarlege. Bildet må vere av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 Velg den dagen du ønskjer å ha samling
Samling TYSDAG 14.45-16.45 (12 ledige plasser)
Kva for sokn bur konfirmanten i (kan vere ulik ønske om stad for konfirmasjon)?

 

Har konfirmanten faste aktivitetar etter skulen på desse dagane (kryss av)
Velg konfirmasjonsdag og -kyrkje

 


Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentar: Kven av foreldra er primærkontakt Hvis ikkje foreldra bur saman: kven bur konfirmanten hos?
I konfirmanttida treng vi hjelp av deg som foresatt. Velg det kan bidra med (fleire valg mogleg)

Vi samtykker til at namn og bilete blir offentleggjort på kyrkja si heimeside og i lokalavis i forkant av konfirmsajonsdagen. Dersom det blir tatt bilete av konfirmanane i aktiveter som gusteneste eller i undervisning (ikkje i sårbare situasjonar eller nærbilde), tillet vi at dette kan delast på kyrkja sine eigne platformar (Facebook, heimeside o.l.)

Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
I konfirmanttida treng vi hjelp av deg som foresatt. Velg det kan bidra med (fleire valg mogleg)

 


Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.

Betalingen går til Ål kyrkjelege fellesråd
Organisasjonsnummer: 876990032

Konfirmantpåmelding eigenbetaling Beløp: kr 800,00 (NOK)
Konfirmantavgift for materiell m.m. på kr.800,- kan betalast her, eller ved bankoverføring sinare.