Konfirmantpåmelding
Ål kyrkjelege fellesråd


Konfirmanten
Velkommen til konfirmasjon i Ål kyrkjelege fellesråd.
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Kan du skrive litt om dine interesser og hobbyer? Er det noe vi trenger å vite (alleriger, og lignende)?


Vel konfirmasjonsdag og kyrkje
Torpo kyrkje 02.05 (6 ledige plasser)
Ål kyrkje 09.05 (6 ledige plasser)
Ål kyrkje 05.06 (6 ledige plasser)
Leveld kyrkje 06.06 (3 ledige plasser)
Vel hvilken dag du ønskjer konfirmasjonsundervisning

 

Hvilket sokn bur du i?

Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde?
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: