Konfirmantpåmelding
Ål kyrkjelege fellesråd 2022-2023


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om konfirmanten. Felt merka med * må alltid fyllast ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det noko vi treng å vite? (allergiar, særskilte behov o.l.)

Last gjerne opp eit bilde av konfirmanten. Bildet må vere av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 Vel konfirmasjonsdag og kyrkje
Ål kyrkje 3.6.2023
Torpo kyrkje 7.5.2023
Ål kyrkje 14.05.2023
Leveld kyrkje 4.6.2023
Vel hvilken dag du ønskjer konfirmasjonsundervisning

 

Kva for sokn bur du i?
Kva for sokn bur du i?

 


Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Er det i orden at navn og bilde av konfirmanten vert gjort offentleg?

Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: