Informasjon


Orientering om vigsel

Vel ønskt dato for vigsel.
Dersom du ikkje finn ønsket dato er ho allereie opptatt av andre som skal gifta seg same dagen.
Etter at dato for vigsel er bekrefta, kan de seinare gå til "Eg har ei tidlegare registrering", og oppdatera innhaldet.
Bruk same fødselsnummer og telefonnummer som ved første innlogging.
Ta kontakt med oss på aal.kyrkje@hallingnett.no eller tlf 32086161 dersom det er dissa alternativa de ønsker.
Dersom du ønsker å endra bryllaupsdato, så ta òg kontakt med oss.
Innsamla data i samband med førespurnaden blir lagra og nytta så lenge det er behov i samsvar med
retningslinjer for slike førespurnader.