Askeonsdag


Frå og med askeonsdag, 17. februar, og fram til påske blir det ei kort kveldsmesse kvar onsdag kl. 18.30 – 19.00. 

Her blir det høve til å feire nattverd.

 

Askeonsdag
Denne dagen begynner fasten. Askeonsdag er onsdagen etter fastelavnssøndag. Navnet askeonsdag stammer fra uttrykket «i sekk og aske». Uttrykket kjenner vi fra flere steder i Bibelen, hvor sørgende folk har kledt seg i sekk og aske som tegn på deres sorg.  I landets kirker blir det ofte holdt en egen spesiell gudstjeneste denne kvelden, og i noen kirker har det vært vanlig å tegne et askekors i pannen på de som kommer til kirke.

Fastetiden er en påminnelse om Jesu 40 dager i ørkenen, hvor han tre ganger blir fristet av djevelen.

 

 

Det er for tida berre høve til å samla ti personar i kyrkja samstundes.  Med unntak av gravferder.

Difor utgår dei planlagde gudstenestene inntil vidare.  

Ål kyrkje er open i kontortida. Det vil seie tysdag til fredag klokka 8.30 - 14.

Onsdagar er det òg open kyrkje frå kl. 19 – 20.30.

 

Tilbake