Informasjon om kyrkjebladet


Det blir redusert i antall kyrkjeblad ifrå 2021

Kyrkjebladet er eit viktig kontaktledd mellom kyrkja og innbuarane i Ål. Bladet er som regel på 8 A4-sider og kjem ut seks gonger i året. I år 2021 har vi valgt å redusere antallet til 4 blad, fordi det er ei spesiell tid der det er færre aktivitar i sokna og det blir mindre tilgang på kyrkjeleg stoff. Vi legg òg ut informasjon og nyttig lesestoff her på heimesida.

Dei 4 neste nr vil kome ut i :

Februar

April

August

November

Tilbake