Kyrkjelege aktivitetar fram til 18. januar


Som følgje av regjeringens nedstengning er kyrkjas aktivitetar i Ål kommune avlyst fram til 18. januar.

 

 

Gravferder kan fortsatt gjennomførast med inntil 50 personar (syngande forsamling)  i Ål kyrkje og 45 i Leveld og Torpo 

Tilbake