Kyrkja og coronaKyrkjene er stengd, men kyrkja er tilgjengleg og nær. Diakon eller prest er her ved behov for samtale om du ynskjer det.

 

 

 

Som følgje av regjeringens nedstengning er kyrkja stengd fram til 14. april 

* Begravelser gjennomførast med maks 30 personar til stade + medvirkande innendørs

 

*Dåp kan gjennomførast med dåpsbarn, foreldre og 2 faddera tilstade

* Vigsel kan gjennomførast med brudepar, 2 forlovarar/vitnar og prest tilstade

 

Tilbake