Babysang haust 2020


Velkommen til babysang i Kyrkjestugu med smittevernrutinar

 

Velkommen til babysang i Kyrkjestugu med smittevernrutinar
Musikk stimulerer sansane våre og er ei viktig kommunikasjonsform mellom liten og stor. Gjennom song og musikk, rim og rytme, dans og røsle blir barnet sin språklege og motoriske utvikling stimulert. Vi møtast i Kyrkjestugu til ein samlingsstund desse tysdagane i haust: 10.november, 24.november og 1.desember klokka 11.30. Korleis tenkjer vi smittevern, slik at du kan kjenne deg trygg: - Alle som kjem må vere friske. 
-    Vi har handvask/handsprit ved inngangen til Kyrkjestugu. 
-    Lokalet er nyvaska
-    Vi har god størrelse på lokalet, slik at vi held avstand til kvarandre. Det er du og din baby som får fin nærkontakt. 
-    Du har med teppe til ditt barn og med eigen niste til lunsj etterpå. 
-    Du får servert kaffe/te/kakao og vatn til lunsjen

 

Bilete: illustrasjonsfoto

 

Tilbake