Formiddagstreff i Kyrkjestugu


Onsdag 7.okt

Tema: Margit Lappegard; Spør mer! Om å bruke den gode nysgjerrigheten. - Markering av Verdensdagen for psykisk helse.

Andakt: Berit Kilde

           

Onsdag 4.nov.

Tema: Knut Oleivsgard; Farbror Otto sin jakttur på Reineskarvet under krigen. 

Andakt: Magny Folkedal

 

Onsdag 2.des.: 

Tema: Eldgrim Springgard om Gro Gudmundsrud

Andakt: Arne Jensen

 

Onsdag 6.jan. 2021.: 

Tema: Lars Monrad Vaage; historier om prost Monrad. Familiememorarer.

Andakt: Vigdis Moen Storhaug

 

 

Formiddagstreff i Ål kyrkjestugu kvar fyrste onsdag i månaden kl 11-13, for alle som er ledige på dagtid. Det blir servert god brødmat og kake.

(Pga korona; hugs ein meter avstand for dei som ikkje er i same husstand, god håndvask, ver heime ved symptom).

Treng du skyss til treffa, ring Ål kyrkjekontor  32086161.

Det blir tatt inn kollekt til diakoninemnda, som er med på å dekke utgifter til treffa. 

Velkommen!

 

For meir info; www.aal.kyrkja.no og annonse i Hallingdølen

 

 

Tilbake