Formiddagstreff ,hausten 2022


Formiddagstreff i Ål kyrkjestugu  kl 11-13, datoar finn du inne i artikelen 

Formiddagstreff på Vats bedehus kl 12-14, datoer sinn du inne i artikelen

 

 

I Kyrkjestugu 

Onsdag 5 okt.: 

Tema: v/ Olav Oppsato , "gamle dagar på sundre"

Andakt: Bente Sletten

 

Onsdag 2.nov

Tema: v/ Inger Margrethe Medhus , "gamle kyrkjevegen og gamlekyrkja i Hol".

Andakt: Vigdis Moen Storhaug

 

Onsdag 7.des:

Tema v/ Tor Warberg 

Andakt : Aslaug Holeplass

 

Onsdag 4.jan 2023

Tema v/ Tor Bakken "laust og fast frå livet som dyrlege"

Andakt: Ingvard Solberg

 

På Vats bedehus:

ONSDAG 7.Sept.

BLIR DET HAUSTTUR

 

Onsdag 28.sept

Tema v/ Målfrid Bergaplass "kirkens SOS"

Andakt: Målfrid Bergaplass

 

ONSDAG 26.OKTOBER BLIR DET HAUSTEFEST

Tema v/ Øystein Lappegard " helsetenestene i Ål på -40 og -50 talet"

Musikk ved Kristine Kapperud og Oddvar Myro

 

Onsdag 30.nov

Tema v/ Inger Margrethe Medhus " gamle kyrkjevegen og gamlekyrkja i Hol"

Andakt : Ingri Finsådal Bakke

 

Treffa er for alle som er ledig på dagtid, det blir servert påsmurt mat, kaffe og kaker.

Det blir tatt inn kollekt til diakoninemnda, som er med på å dekke utgifter til treffa. 

Velkommen!

 

 

 

 

 

Tilbake