TID blir stiftelse!


TID kafe&landhandel blir no ein eigen Stiftelsen: TID stiftelsen har til formål å  samarbeide med lokale aktørar om å skape rause arbeids –og møteplassar basert på diakonale verdiar; nestekjærlig omsorg, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket, kamp for rettferd.

 

STØTT OSS GJERNE VED Å GJE PENGAR TIL DETTE KONTONUMMERET: 2320.22.32973 

 

TID:
 Tillit: Skape eit miljø prega av tillit, der personar kan blomstre. Tillit gjer at ein tør å vere ueinige og ærlege, på ein saklig måte.
 Inkludering: «Vi» framfor «oss/dei». «Vårt» framfor «mitt» . Samtidig er det viktig å ivareta (eigne) grenser. Rom for alle, men ikkje alt.
 Deltaking: Ivareta grunnleggjande menneskerettigheiter der tilhørigheit, deltaking og medverknad i kvardagsliv, arbeidsliv og samfunnsliv er avgjerande for helse og livskvalitet.

 


 

Tilbake