Vats fjellkyrkje


Adresse:
3570

 

 

Vats fjellkyrkje ligger nær innsjøen Rødungen i Bergsjøområdet. Arkitekt er Elisabeth Fidjestøl, og mye av arbeidet med å reise kirka ble gjort på dugnad.

Vats fjellkyrkje ble vigslet i september 1990, og er i brukes til gudstjenester og sportsandakter julaften, fra vinterferie til og med påsken samt august til oktober og til ulikt menighetsarbeid og noe utleie.

Ynskjer du å leige kyrkja er det mogleg. Prisar på leige er: 

Vats fjellkyrkje  
Leige Vats fjellkyrkje til lokale kristne lag/org.: pr. døgn pr. pers kr. 75
Leige Vats fjellkyrkje, minstepris pr døgn (inntil 4 pers.) kr. 600
Leige Vats fjellkyrkje, 1 vaksen i 1 døgn kr. 130
Leige Vats fjellkyrkje, 1 barn i 1 døgn kr. 80
Leige Vats fjellkyrkje til enkeltarrangement pr. dag kr. 600
Leige Vats fjellkyrkje, vinterferie/påske; pr døgn inntil 10 pers. kr. 1000
Leige av sengetøy, Vats fjellkyrkje kr. 110
Kjøp av vask, Vats fjellkyrkje kr. 800
Kjøp av 1 sekk ved, Vats fjellkyrkje kr. 100
Brøyting til Vats fjellkyrkje, pr tur kr. 300

 

Tilbake