Leveld kyrkje


Adresse:
Nordbygdvegen 861
3570 ÅL

 

Leveld kyrkje ble oppført i 1880, av arkitekt; Fritz von der Lippe. Altertavla fremstiller korsfestinga, malt av Christen Brun.

Kirka er i bruk for gudstjenester 2-3 ganger i måneden, samt ved gravferd, bryllup, dåp, trosopplæringssamlinger, gudstjenestegrupper og konserter.

Det er til sammen 200 plasser i kirken. Leveld kyrkje ligger ved Fv 244 i Leveld.


Leveld sokn har følgende hovedgudstjenester:
1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse)
2. Gudsteneste utan nattverd
3. Forenkla gudsteneste med nattverd
4. Forenkla gudsteneste utan nattverd
5. Folkemusikkgudsteneste

 

Tilbake