Torpo stavkyrkje


Adresse:
Ophimsvegen 8
3579 TORPO

Tlf:
909 38 198

 

Torpo stavkyrkje er fra 1100-tallet og eies av Fortidsminneforeningen.
Her er gudstjeneste St.Hans og Olsok og brukes til enkelte vielser.

 

Tilbake