Ål kyrkje


Adresse:
Sundrevegen 66
3570 ÅL

 

 

Ål kyrkje ble oppført i 1880 og restaurert i 1959. Altertavla og deler av inventaret er fra 1700-tallet og stammer fra Ål stavkyrkje.
I tillegg har koret en kopi av det berømte Ål-taket fra stavkirka, som viser skapelsen og scener fra Jesu liv. Orginalen er utstilt på Historiske museum i Oslo. Kirken har og en rekke flotte glassmalerier.

I Ål kyrkje er det gudstjeneste 3 av 4 søndager i måneden, samt trosopplæringssamlinger, gudstjenestegrupper, korøvelser osv.

Kirka er åpen på dagtid mandag til fredag kl. 10.00-14.00 og onsdager kl. 19.30-21.00.


Ål sokn har følgende hovedgudstjenester:

1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse)
2. Gudsteneste utan nattverd
3. Forenkla gudsteneste med nattverd
4. Forenkla gudsteneste utan nattverd
5. Folkemusikkgudsteneste

 

Tilbake