Ål kyrkje


Adresse:
Sundrevegen 66
3570 ÅL

 

Ål kyrkje ble oppført i 1880 og restaurert i 1959. Altertavla og deler av inventaret er fra 1700-tallet og stammer fra Ål stavkyrkje.
I tillegg har koret en kopi av det berømte Ål-taket fra stavkirka, som viser skapelsen og scener fra Jesu liv. Orginalen er utstilt på Historiske museum i Oslo. Kirken har og en rekke flotte glassmalerier.

I Ål kyrkje er det gudstjeneste 3 av 4 søndager i måneden, samt trosopplæringssamlinger, gudstjenestegrupper, korøvelser osv.

Kirka er åpen på dagtid mandag til fredag kl. 10.00-14.00 og onsdager kl. 19.30-21.00.


Ål sokn har følgende hovedgudstjenester:

1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse)
2. Gudsteneste utan nattverd
3. Forenkla gudsteneste med nattverd
4. Forenkla gudsteneste utan nattverd
5. Folkemusikkgudsteneste

 

Prisar på div. utleige ved Ål kyrkje:

Leige av kyrkja, ikkje annonserte gudstenester og samlingar kr. 1200
Leige av kyrkja for gudstenester andre trussamfunn kr. 2500
Leige av kyrkja for konsert: Profesjonell arrangør / profesjonell utøvar: Minstepris: kr. 2500
Leige av kyrkja for konsert: Utanbygds arrangør / utanbygds utøvar kr. 3000
Leige av kyrkja for konsert: Lokal arrangør / utanbygds utøvar kr. 2500
Leige av kyrkja for konsert: Lokal arrangør / lokal utøvar kr. 1200
Leige av kyrkja for konsert: Førebuing / øving til kyrkjekonsert for lokale utøvarar kr. 600
Leige av kyrkja for konsert: Førebuing / øving pr. dag, andre kr. 600
Leige av Ål kyrkjestugu (inkl. vask) kr. 1500
Leige av Ål kyrkjestugu+kjøkken/lunsjrom (inkl. vask) kr. 2000
Leige av kjøkken/lunsjrom (inkl. vask) kr. 500
Leige av Ål kyrkjestugu - Kyrkjeleg verksemd (inkl. vask) kr. 700
Leige av Ål Kyrkjestugu+kjøkken/lunsjrom - Kyrkjeleg verksemd (inkl. vask) kr. 1000
Leige av kjøkken/lunsjrom - Kyrkjeleg verksemd (inkl. vask) kr. 300
Honorar, deltaking ved seminar kr. 5000

 

Tilbake