Nye datoar for konfirmasjon 2020


Her kjem det nye datoar for konfirmasjon 2020

 

NYE TIDSPUNKT FOR KONFIRMASJON 2020

Leiinga i Den norske kyrkja har bede oss om å utsetje dei planlagde konfirmasjonsgudstenestene våren 2020. Vi tek atterhald om at det kan bli ytterlegare utsetjing, men håper at desse festdagane kan gjennomførast til hausten.

Her i Ål har vi sett følgjande nye tidspunkt:

SUNDAG 6. SEPTEMBER:
Torpo kyrkje kl. 10.30 og 12.30

LAURDAG 12. SEPTEMBER
Ål kyrkje kl. 11

SUNDAG 13. SEPTEMBER:
Leveld kyrkje kl. 11

SUNDAG 20. SEPTEMBER:
Ål kyrkje kl 11
  

Tilbake