Dåp


Velkommen til dåp!

 

Frå 7. mai er talet på deltakarar på kyrkjelege arrangement auka frå 20 til 50.  Etter 15. juni blir det truleg auka til 200.
Vi ønskjer å leggje til rette for eigne dåpsgudstenester. Det vil seie at dåpsfamilien ikkje må forhalda seg til dei planlagde gudstenestene. Verken når det gjeld tidspunkt eller stad. 

De kan kontakte kyrkjekontoret 32086161, og kome med ønskjer.
Så vil vi imøtekoma det så langt det er mogeleg.

Vi VIL leggje til rette for dåp i trygge lokale. Vi følgjer bransjestandarden som er utarbeidd for Den norske kyrkja i samarbeid med smittevernmyndigheitene.

 

Påmelding

 

 

 

Tilbake