Lokale kyrkjegardsvedtekter for Ål


Vedtekter for drift og vedlikehald av kyrkjegardane i Ål kommune.

 

Lokale kyrkjegardsvedtekter for Ål

Vedtekter for drift og vedlikehald av kyrkjegardane i Ål kommune.

 

Les her

 

 

Tilbake