Sorggruppe


Sorggruppe for alle som har mista ein ektefelle, sambuar, eller nokon i nær relasjon.

 

Onsdag 20.november 2019 kl 12-13.30 i sakristiet fremst i kyrkja.
 

Sorggruppe for alle som har mista ein ektefelle, sambuar, eller nokon i nær relasjon.

For somme kom døden brått, for andre meire venta. Men å miste nokon i nær relasjon vekkjer tankar og kjensler hjå oss. Å setje ord på dette kan vere til hjelp. Dette er ei gruppe der vi kjem saman for å gi rom for sorga, støtte og hjelpe kvarandre. Leiarane og deltakarane har teieplikt. Ein kvar må sjølv vurdere kva ein vil seie og kva ein vil halde for seg sjølv.

Det vil vere ei enkel samtaleform rundt ein kopp kaffe og te. Me tek utgangspunkt i aktuelle tema og temaer deltakarane i gruppa ynskjer å ta opp. Alle får mulegheit til å snakke om sine opplevingar

Gruppa vil møtast seks gonger i sakristiet bak i kyrkja.

Meld frå til kyrkjekontoret om du treng skyss.tlf: 3208 6161

Ved spørsmål ring: 40 45 57 83

Hilde Kirkebøen

 

Tilbake