Årets fasteaksjon - ny rekord kr 91 435! Stor takk!!


 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon sette ny innsamlingsrekord i Ål kommune: 91 435,-
 

 Ein stor takk til alle som gikk med bøsse, stilte som sjåfør, til dei som gav pengar, til sekreteriat og vertskap!!

Pengane går til Kirkens Nødhjelps arbeid over heile verda, og vil blant anna bidra til at organisasjonen raskt kan stille med reint vatn i katastrofar. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har i år serleg fokusert på klimafordrevne, og korleis klimaendringane trugar tilgang på reint vann.

 

Det er fortsatt mulig å støtte Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2019. Send en sms <GAVE> til 2426 (200 kroner) eller benytt kontonummer 1594.22.87493.

 

I Ål var det 52 bøsseberarar totalt - 24 konfirmantar, 17 barn frå Etter skoleitd, ellers var det med 3 andre barn/unge og 8 vaksne. Det kom inn toalt kr 62 113 ( inkludert offer i kyrkja sundag på kr 6169,-)

 

I Leveld var det 7 konfirmantar og ein vaksen og det kom inn totalt kr 15 998,-

I Torpo var det 4 konfirmantar, 7 barn /unge og 4 vaksne og det kom inn totalt 13 324,-

Tilbake