Ledig stilling som kyrkjeverje


Ledig stilling som kyrkjeverje:

Kyrkjeverje i Ål

 

Vil du å vera med å leie ei levande og aktiv folkekyrkje i Ål?

 

Me har ledig 100% fast stilling som kyrkjeverje.

 

Kyrkjekontoret og Ål kyrkje held til sentralt på Ål, og det er soknekyrkjer i Leveld og på Torpo. I tillegg til kyrkjeverje består staben av diakon, kyrkjelydspedagog, tre kyrkjetenarar, to sekretærar og to kyrkjemusikarar. Prost, sokneprest og prostiprest har også kontorfellesskap her.

 

Ansvars- og arbeidsoppgåver

Kyrkjeverja er dagleg leiar for fellesrådet si verksemd:

 • Ansvar for bygg- og gravplassforvaltning, personalleiing, sakshandsaming og økonomi.
 • Kontakt og samarbeid med lokale og eksterne aktørar.
 • Strategi- og planarbeid saman med sokneråd og tilsette.

 

Ønska kvalifikasjonar

Relevant utdanning på høgskule-/universitetsnivå.

Særleg relevant kompetanse eller personlege eigenskapar kan erstatte utdanningskrav.

Det er krav om medlemskap i Den norske kyrkja.

 

Vi ynskjer elles at søkjar har:

God kjennskap til og eit engasjement for Den norske kyrkja som organisasjon og aktør i samfunnet.

Erfaring med personalleiing, økonomistyring, administrasjon og forvaltning.

 

Politiattest må leggast fram ved tilsetjing.

Målform i Ål kommune er nynorsk.

 

Personlege eigenskapar

Søkjaren må vera personleg skikka til stillinga og det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar som:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Omgjengeleg og ha evne til å bygge gode relasjonar
 • Evne til å leie under utvikling og endring
 • Kunne motivere og vidareutvikle den lokale kyrkja
 • Målretta og samtidig fleksibel

 

Me tilbyr

 • Ein variert jobb der ingen dagar er like
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtaleverk i kyrkjeleg sektor
 • Pensjonsordning i KLP

 

Meir om stillinga hjå fellesrådsleiar Torfinn Slåtto tlf. 995 13 142.

 

Søknad sendes via link i annonsen på kirkejobb.no.

 

Søknadsfrist 12. oktober

 

Tilbake