BABY OG SMÅBARNSONG


Det blir baby -/ småbarnsong (0-3 år)  i kyrkjestugu annakvar måndag i partallsveker. Kl 11.00-13.00

 

                                               

Velkommen til sang, leik og hyggestund                                 

          med ditt barn i kyrkjestugu, Ål.                                                    

Vi møtes for song, leik, mat og trivelig prat.                                      

Første treff etter jul blir 9.januar, så er det annavar måndag etter det.                                    

          Frå kl 11-13 , opent frå 10.30                                                     

                        Lunch 30kr.                                                                                      

                   

        Beste helsing Elin Etterlid Tveito                                                          

Tilbake