HAUSTFEST


Diakoninemnda i Torpo og Ål ynskjer deg som rundar år i 2022  

(75,80,85,90,95, 100) særskilt velkomen

til haustfest / formiddagstreff.

 

Dette er den tradisjonelle Haustfesten for eldre som er open for alle. Men me ynskjer å gjere litt stas på jubilantane, derfor treng me påmelding til Kyrkjekontoret om kor mange jubilantar som kjem; innan 29.september.

Tlf. Ål kyrkjekontoret.: 3208 6161

 

Treng du skyss, kan du seie i frå, så hentar vi deg.

 

Program:

«Gamle dagar på sundre» v/ Olav Oppsato

Andakt : Bente Sletten

Musikkinnslag

 

Det blir servert suppe med brød frå Kafè Tid. Kaffi og kake.

Tilbake