Pris på konfirmantundervisning


 
Konfirmasjon  
Utgifter til materiell m.m. for konfirmantundervisning året 2020/2021 kr. 800
÷ Søskenmoderasjon konfirmantundervisning kr. 300

Tilbake