Eigenbetaling for konfirmantar


Utgifter til materiell m.m. for konfirmantundervisning

 Eigenandel for tur (blir betalt for seg andre halvår

kr. 800

kr. 800

÷ Søskenmoderasjon konfirmantundervisning

kr. 300

 

 Alle skal ha mogleheit til å delta, og økonomi skal ikkje vere til hinder for å melde seg til kofnirmasjon. Difor kan de ta kontakt med ansvarleg for konfirmantarbeidet, så finn me ei løysing. 

   
   
   

 

 

Tilbake