Prisar for leige av kyrkja til vigsler


 
Vigsel  
Leige av kyrkja i høve vigsel, utanbygds kr. 4000
Leige av kyrkja i høve vigsel; Andre trussamfunn/Ikkje medlem i Dnk kr. 4000
Brudebibel i høve vigsel kr. 350

Tilbake