Formiddagstreff i Ål kyrkjestugu og Vats bedehus haust og vinter -23/-24


Velkommen til Formiddagstreff i Ål kyrkjestugu  og Vats bedehus, datoar og tema finn du inne i artikkelen. 

Treffa er for alle som er ledig på dagtid, det blir servert påsmurt mat, kaffe og kaker.

 

Kyrkjestugu frå kl 11-13

Onsdag 6. september - hausttur

 

Onsdag 4. oktober

Tema: v/Tore Bøygard

Andakt: Arne Lie

 

 

Onsdag 1. november

Tema: 

Andakt: Vigdis Moen Storhaug

 

Onsdag 6. desember

Tema: 

Andakt: Hilde Kirkebøen

 

 

Onsdag 3. januar - 24

Tema:

Andakt: Ole-Jonny Lomme

 

VATS BEDEHUS  frå kl 12-14

Onsdag 27. september

Tema: Magne Haugen

Andakt: Sven Giljebrekke

 

 

Onsdag 26. oktober - Haustfest

Tema: Hilde Marie Kolbjørnsgard

Andakt: Toril Sønsteby

Musikk: Hilde Kirkebøen

 

 

Onsdag 29. november

Tema: Anne Tunestveit

Andakt: Ole-Jonny Lomme

 

 

Onsdag 31. januar

Tema: Tove Bøygard

Andakt: Aslaug Holeplass

Song: Tove Bøygard

 

Treffa er for alle som er ledig på dagtid, det blir servert påsmurt mat, kaffe og kaker.

Det blir tatt inn kollekt til diakoninemnda, som er med på å dekke utgifter til treffa. 

Velkommen!

 

 

Tilbake