Formiddagstreff i Ål kyrkjestugu og Vats bedehus Hausten 2022


Velkommen til Formiddagstreff i Ål kyrkjestugu  og Vats bedehus, datoar og tema finn du inne i artikkelen 

Treffa er for alle som er ledig på dagtid, det blir servert påsmurt mat, kaffe og kaker.

Det blir tatt inn kollekt til diakoninemnda, som er med på å dekke utgifter til treffa. 

 

Kyrkjestugu frå kl 11-13

Onsdag 5 okt.: 

Tema: "Gamle dagar på Sundre" v/ Olav Oppsato  

Andakt: Bente Sletten

 

Onsdag 2.nov

Tema: "Gamle kyrkjevegen og gamlekyrkja i Hol"  v/ Inger Margrethe Medhus  

Andakt: Vigdis Moen Storhaug

 

Onsdag 7.des:

Tema v/ Tor Warberg 

Andakt : Aslaug Holeplass

 

Onsdag 4.jan 2023

Tema:  "Laust og fast frå livet som dyrlege" v/ Tor Bakken

Andakt: Ingvard Solberg

 

VATS BEDEHUS HAUSTEN 2022 frå kl 12-14

Onsdag 7.september: Hausttur

Onsdag 28.september : Tema v/ Målfrid Bergaplass "Kirkens SOS". Andakt: Målfrid Bergaplass

Onsdag 26.oktober: HAUSTFEST

tema v/ Øystein Lappegard, "helsetenestene i Ål på 40 og 50 talet". ANdakt v/ Geir Wiknes . Musikk v/ Kristine Kapperud og Oddvar Myro

Onsdag 30.nov

Tema v/ Inger Margrethe Medhus "gamle kyrkjevegen og gamlekyrkja i Hol". Andakt v/ Ingrid Finsådal Bakke

 

Treffa er for alle som er ledig på dagtid, det blir servert påsmurt mat, kaffe og kaker.

Det blir tatt inn kollekt til diakoninemnda, som er med på å dekke utgifter til treffa. 

Velkommen!

 

 

Tilbake