Prisliste Ål kyrkjelege fellesråd 2022


Prisliste Ål kyrkjelege fellesråd 2022
 
 
   
Teneste 2022
Vigsel  
Leige av kyrkja i høve vigsel, utanbygds kr. 4000
Leige av kyrkja i høve vigsel; Andre trussamfunn/Ikkje medlem i Dnk kr. 4000
Brudebibel i høve vigsel kr. 350
Konfirmasjon  
Utgifter til materiell m.m. for konfirmantundervisning året 2020/2021 kr. 800
÷ Søskenmoderasjon konfirmantundervisning kr. 300
Gravferd  
Leige av kyrkja i høve gravferd, utanbygds kr. 4000
Nedsetjing av kiste, utanbygds kr. 4500
Nedsetjing av urne, utanbygds kr. 2000
Leige av kyrkja i høve gravferd; Andre trussamfunn/Ikkje medlem i Dnk kr. 3300
Kremasjonsavgift, Drammen kirkelige fellesråd kr. 7040
Kremasjon, sending av urne, Drammen kirkelige fellesråd kr. 740
Feste av grav  
Feste av ei grav i 1 år kr. 210
Førehandsfeste av grav i 20 år kr. 4200
Feste av grav i 10 år kr. 1900
Feste av to graver i 1 år kr. 380
Kjøp av oppussa gravstein - ferdig sett opp. kr. 6700
Kjøp av oppussa gravstein - ikkje montert kr. 5500
Leige  
Leige av kyrkja, ikkje annonserte gudstenester og samlingar kr. 1200
Leige av kyrkja for gudstenester andre trussamfunn kr. 2500
Leige av kyrkja for konsert: Profesjonell arrangør / profesjonell utøvar: Minstepris: kr. 2500
Leige av kyrkja for konsert: Utanbygds arrangør / utanbygds utøvar kr. 3000
Leige av kyrkja for konsert: Lokal arrangør / utanbygds utøvar kr. 2500
Leige av kyrkja for konsert: Lokal arrangør / lokal utøvar kr. 1200
Leige av kyrkja for konsert: Førebuing / øving til kyrkjekonsert for lokale utøvarar kr. 600
Leige av kyrkja for konsert: Førebuing / øving pr. dag, andre kr. 600
Leige av Ål kyrkjestugu (inkl. vask) kr. 1500
Leige av Ål kyrkjestugu+kjøkken/lunsjrom (inkl. vask) kr. 2000
Leige av kjøkken/lunsjrom (inkl. vask) kr. 500
Leige av Ål kyrkjestugu - Kyrkjeleg verksemd (inkl. vask) kr. 700
Leige av Ål Kyrkjestugu+kjøkken/lunsjrom - Kyrkjeleg verksemd (inkl. vask) kr. 1000
Leige av kjøkken/lunsjrom - Kyrkjeleg verksemd (inkl. vask) kr. 300
Honorar, deltaking ved seminar kr. 5000
Vats fjellkyrkje  
Leige Vats fjellkyrkje til lokale kristne lag/org.: pr. døgn pr. pers kr. 75
Leige Vats fjellkyrkje, minstepris pr døgn (inntil 4 pers.) kr. 600
Leige Vats fjellkyrkje, 1 vaksen i 1 døgn kr. 130
Leige Vats fjellkyrkje, 1 barn i 1 døgn kr. 80
Leige Vats fjellkyrkje til enkeltarrangement pr. dag kr. 600
Leige Vats fjellkyrkje, vinterferie/påske; pr døgn inntil 10 pers. kr. 1000
Leige av sengetøy, Vats fjellkyrkje kr. 110
Kjøp av vask, Vats fjellkyrkje kr. 800
Kjøp av 1 sekk ved, Vats fjellkyrkje kr. 100
Brøyting til Vats fjellkyrkje, pr tur kr. 300

Tilbake