50 årsjubileum for konfirmantar våren 1972


For de som er konfirmert i Leveld, Torpo og Ål sokn våren 1972 vert det 50 års jubileum søndag 29.mai i Ål kyrkje.

 

 

Det skal vere sendt ut invitasjon om 50 års jubileum. Skulle det vere slik at du ikkje har fått invitasjon, så ber vi de ta kontakt med Ål kyrkjekontor på tlf 32086161. 

Tilbake