50 års konfirmantar


Planen for å gjennomføre jubileum for 50 års konfirmantar ser slik ut:   50-årskonfirmantar 2021 er satt den 27.mars 2022 .     50-årskonfirmantar 2022 er satt til den 29.mai 2022.

Med forbehold om endring grunna covid

 

Tilbake