KAN DU TENKJE DEG Å VERE KYRKJEVERT?


Vi treng to nye kyrkjeverter i Leveld kyrkje. Det er snakk om å stille tre-fire gonger i halvåret. Det er viktig å møte ein person som ynskjer ein velkomen når ein kjem til kyrkja! Det krev ikkje altfor mykje, men gjer likevel ein stor forskjell. Kan dette vere noko for deg?

 

Ein møter ein halvtime før gudstenesta tek til. Finn fram gudstenesteprogram og salmebøker, og deler det ut til dei som kjem.

I så fall kan du ringe Ål kyrkjekontor. Telefon 32 08 61 61 eller sende ein mail til elin.tveito@hallingnett.no

 

Tilbake