Mini BUK


Solidaritet og vennskap. 

MINI BUK  er eit tilbod om trusopplæring til born på 1.-3. trinn som vert arrangert på skulen sin planleggingsdag om hausten.

 

MINI BUK  er eit tilbod om trusopplæring til born på 1.-3. trinn som vert arrangert på skulen sin planleggingsdag om hausten.

BUK står for «Barna si Uke i Kyrkja» samtidig som «BUK» på halling betyr noko som liv og latter, leik og moro…

Trusopplæringa i Ål tilbyr samlingar for born på ulike alderssteg. Kyrkja ynskjer å gje born og unge opplæring i kristen tru gjennom ulike tema.

*2021 vert det  i Ål kyrkje måndag 22. nov kl. 9-15*

Tema er soliadaritet og vennskap.

Det vert leik og aktivitet ute og inne, song og bibelforteljing, fokus på solidarietet lokalt og nasjonalt, lage kakaopinnar for salg, film m.m.

I forlengelse av dagen vert det solidaritatesgudstjeneste i kyrkja søndag 28.11 saman med blandt anna "Lysvaken" gjengen ( 6-7 trinn). Då er du og familien din spesielt invitert.
Etter gudstenesta er det kyrkjekaffi og sal av heimelaga kakaopinnar til inntekt for
Kirkens Nødhjelp. På gudstenesta blir det danseframsyning. Kyrkja vil vere full av barn og ungdom.

 

Påmelding til MINI-BUK sendast på e-post innan 12.nov til
ingvild.kringlebotten.stautland@hallingnett.no 
NAMN, KLASSETRINN, SKULE og TLFNR til mor/far/føresett

Ta med uteklede, noko å ake på om det er snø…og niste til eit måltid ca kl 11. Vi har drikke og frukt. I tillegg serverer me eit felles måltid ca kl 13.30
PRIS: Kr 50 ,- Betal ved frammøte (kontant eller vipps)

Born frå 4.trinn kan vere med som juniorleiarar.

Tilbake