Tro og lys


Samling i Ål kyrkjestugu og Ål kyrkje kl. 17.00- 19.00 ein måndag i månaden  

Våren 2022 møtes me 31.januar, 28.februar, 28.mars og 30. mai med avslutning på campingen 

Tro og Lys er ein internasjonal, kristen bevegelse som arbeider for at menneske med utviklingshemning og deiras familiar skal finne sin plass i kyrkje og samfunn.  Gruppene er økumeniske, opne for menneske fra ulike kirkesamfunn, men også for menneske som ikkje har noko synlig kyrkjetilhørighet.Me er tilslutta den internasjonale Tro og Lys - bevegelsen (Foi et Lumière, Faith and Light). Det er i dag 1350 grupper i 86 land (2021). 

Ei Tro og Lys - gruppe består av: menneske med utviklingshemning, familie og andre. Gruppa består av 30 - 35 medlemmer som møtes regelmessig, vanligvis minst ein gang i måneden. Me møtes for å dele, livserfaringer og troserfaringer, be saman og ha felles måltid og festlig samvær. Det er mykje glede og humør i gruppene. Gruppa gjev nettverk til å møtes også utenom dei vanlige møtene, besøkje kvarandre, dra på turar og delta på felles samlingar, leirar og liknande.  

 

For mer info  

Leiar: Heidi Langegard 97166519 

www.trooglys.com 

Tilbake