Gravstell


Ål kyrkjelege fellesråd tilbyr gravstell på kyrkjegardane i Leveld, Torpo og Ål. Frist for å teikne ny avtale om gravstell er 15. Mai. Avtale teikna etter denne datoen trer i kraft året etter.

 

For at kyrkja skal ta på seg dette, er det nødvendig med plantekasse som vist i illustrasjonen.

 Det er plantekasser i ulike storleikar. Sjå avtaleskjema som ligg på heimesida.Trykk deg inn på Livets gang og gravstell.

Tilbake