Ål kyrkjelege fellesråd > Diakoni
 


Diakoni

”Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste.
Den er evangeliet i handling og blir uttrykt gjennom nestekjærleik,
inkluderande fellesskap, vern om skaparverket og kampen for rettferd.”

 

Diakoniplaner:  Leveld sokn  Torpo sokn  Ål sokn 
Artikler

Årets fasteaksjon er digital!

Årets fasteaksjon er digital!
Bli med oss på den globale du gnaden! Verda er i krise, hjelp oss å bremse koronasmitta no! Kirkens Nødhjelp sikrar vatn og trygge hygienetiltak, og førebyggjer koronasmitte der dei kan. No stoppe...
Les meir..

TID blir stiftelse!

TID blir stiftelse!
TID kafe&landhandel blir no ein eigen Stiftelsen: TID stiftelsen har til formål å  samarbeide med lokale aktørar om å skape rause arbeids –og møteplassar basert på diakonale verdiar; nestekjærlig om...
Les meir..

Formiddagstreff i Kyrkjestugu fyrste onsdag i månaden, kl 11 -13

Formiddagstreff i Kyrkjestugu fyrste onsdag i månaden, kl 11 -13
Formiddagstreff 4.mars 2020 Fanny Krossby: Forteljing, musikkk og andakt ved Guri Ekse og Sigrun Kaslegard.   Kollekt: Diakoniarbeidet.    
Les meir..

Kveldsmesse i fastetida og open kyrkje

Kveldsmesse i fastetida og open kyrkje
Kvar onsdag fram til påske blir det kveldsmesse i Ål kyrkje kl 19.30 - 20 og open kyrkje fram til 21 
Les meir..

Årets fasteaksjon - ny rekord kr 91 435! Stor takk!!

Årets fasteaksjon - ny rekord kr  91 435! Stor takk!!
  Kirkens Nødhjelps fasteaksjon sette ny innsamlingsrekord i Ål kommune: 91 435,-    Ein stor takk til alle som gikk med bøsse, stilte som sjåfør, til dei som gav pengar, til sekreteria...
Les meir..

Tro og lys julekonsert

Tro og lys julekonsert
Tro og lys julekonsert i Ål kyrkje onsdag 20.nov kl 18! "Musikk for alle" frå Nesbyen Kåre Sand; torader Åshild Høgberg; dikt  
Les meir..

Diakoninemnda sin haustfest i Nordbygdene

Diakoninemnda sin haustfest i Nordbygdene
Diakoninemnda i Nordbygdene inviterer til haustfest i oktober på Actif Hotell , Votndalen Dato: Sundag 14.okt.2018   kl 12.30 Program Festleiar: Odd Oleivsgard Festtal...
Les meir..

Diakoninemnda sin Haustfest, i september kvart år

Diakoninemnda sin Haustfest, i september kvart år
  Ål kyrkjestugu torsdag 12.september kl 18.00.   ·       Song ved Tippelaget ·       John Willy Johnsen: Utviklinga av arbeiderbevegelsen i Hallingdal med bl.a. fokus på a...
Les meir..

Sommartur 12.juni 2019

Sommartur 12.juni 2019
I år går sommarturen til Halne fjellstugu Halne Fjellstugu ligg ved inngangen til Hardangervidda Nasjonalpark, 1140 moh. Navnet Halne betyr for halvvegs, og det var i dette området biskope...
Les meir..

Tro og Lys fellesskap - siste mandagen i månaden, kl.17 - 19

Tro og Lys fellesskap  - siste mandagen i månaden, kl.17 - 19
Siste måndag i månaden  kl.17.00 – 19.00               i Kyrkjestugu og Kyrkja   Velkomen til Tro og Lys   Song, prat, leik og kveldsmåltid   Og fo...
Les meir..
1. april 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando