Ål kyrkjelege fellesråd > Forside
 


Gudstenester og øvrige kyrkjelege handlingar!

Gudstenester og øvrige kyrkjelege handlingar!

Gudstenester til over påske er avlyst. Fylg med på gudstenester som er lagt ut på www.hallingdolen.no eller på NRK TV og radio 

Les meir..

Årets fasteaksjon er digital!

Årets fasteaksjon er digital!

Bli med oss på den globale dugnaden! Verda er i krise, hjelp oss å bremse koronasmitta no! Kirkens Nødhjelp sikrar vatn og trygge hygienetiltak, og førebyggjer koronasmitte der dei kan. No stopper koronaviruset 40.000 bøsseberarar frå å gå dør til dør og samle inn rent va nn til 175.000 menneske. Det haster med å få frem reint vatn og såpe for å hindre koronakatastrofe blant verdas fattigaste. Kirkens Nødhjelp har kunnskapen og erfaringa som trengs, men treng deg! Bli digital bøssebærer du også. Tre milliardar menneske manglar tilgang til vatn og såpe. For 200 kroner kan ein person få reint vatn livet ut. Gje det du kan og del innsamlinga!

Kirkens Nødhjep jobbar med vatn, sanitær og hygiene (WASH) i langsiktige utviklingsprosjekt og akutte katastrofesituasjonar over heile verda.

 

  

Les meir..

Nye datoar for konfirmasjon 2020

Nye datoar for konfirmasjon 2020

Her kjem det nye datoar for konfirmasjon 2020

Les meir..

TID blir stiftelse!

TID blir stiftelse!

TID kafe&landhandel blir no ein eigen Stiftelsen: TID stiftelsen har til formål å  samarbeide med lokale aktørar om å skape rause arbeids –og møteplassar basert på diakonale verdiar; nestekjærlig omsorg, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket, kamp for rettferd.

 

STØTT OSS GJERNE VED Å GJE PENGAR TIL DETTE KONTONUMMERET: 2320.22.32973 

Les meir..

Gudstenester og øvrige kyrkjelege handlingar!

Gudstenester og øvrige kyrkjelege handlingar!
Gudstenester til over påske er avlyst. Fylg med på gudstenester som er lagt ut på www.hallingdolen.no eller på NRK TV og radio 
Les meir..

Årets fasteaksjon er digital!

Årets fasteaksjon er digital!
Bli med oss på den globale du gnaden! Verda er i krise, hjelp oss å bremse koronasmitta no! Kirkens Nødhjelp sikrar vatn og trygge hygienetiltak, og førebyggjer koronasmitte der dei kan. No stoppe...
Les meir..

Nye datoar for konfirmasjon 2020

Nye datoar for konfirmasjon 2020
Her kjem det nye datoar for konfirmasjon 2020
Les meir..

TID blir stiftelse!

TID blir stiftelse!
TID kafe&landhandel blir no ein eigen Stiftelsen: TID stiftelsen har til formål å  samarbeide med lokale aktørar om å skape rause arbeids –og møteplassar basert på diakonale verdiar; nestekjærlig om...
Les meir..

Formiddagstreff i Kyrkjestugu fyrste onsdag i månaden, kl 11 -13

Formiddagstreff i Kyrkjestugu fyrste onsdag i månaden, kl 11 -13
Formiddagstreff 4.mars 2020 Fanny Krossby: Forteljing, musikkk og andakt ved Guri Ekse og Sigrun Kaslegard.   Kollekt: Diakoniarbeidet.    
Les meir..

Gravstell

Gravstell
Ål kyrkjelege fellesråd tilbyr gravstell på kyrkjegardane i Leveld, Torpo og Ål.
Les meir..

Konfirmasjonsdagar i 2019 - 2023

Konfirmasjonsdagar i 2019 - 2023
Konfirmasjonsdagar i kyrkjene i Ål i årene som kjem.
Les meir..

Sorggruppe

Sorggruppe
Sorggruppe for alle som har mista ein ektefelle, sambuar, eller nokon i nær relasjon. Onsdag 20.november 2019 kl 12-13.30 i sakristiet fremst i kyrkja. 
Les meir..

ETTER SKULETID-OPEN BARNEKYRKJE

ETTER SKULETID-OPEN BARNEKYRKJE
Kvar måndag kl 14-16 blir kyrkja på Ål open for born på 4.-7.trinn. NYTT SEMESTER STARTAR MÅNDAG 8.JANUAR. VELKOMMEN
Les meir..

Lokale kyrkjegardsvedtekter for Ål

Lokale kyrkjegardsvedtekter for Ål
Vedtekter for drift og vedlikehald av kyrkjegardane i Ål kommune.
Les meir..
Kristne forsamlinger vi samarbeider med i Ål  Ål Normisjon
  Håp - Hol og Ål Pinsemenighet
  Kilden (annonserer i Hallingdølen)

Kva skjer
Kategori
Gudstenester

 

 

 
 
 
 
 
 
Kva skjer?

1. april 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando