Ål kyrkjelege fellesråd > Om oss
 


 

Ål kyrkjekontor
ligg like ved Ål kyrkje med hovudinngang frå Sundrevegen.
Kontoret er opent tysdag - fredag kl. 08.30 - 14.00.

Tlf. 32086161
Postboks 140, 3571 Ål
aal.kyrkje@hallingnett.no
 
 

   

 

Tilsette                        Råd og utval                Hallingdal prosti

31. mai 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando