Ål kyrkjekontor
ligg like ved Ål kyrkje med hovudinngang frå Sundrevegen.
Kontoret er opent tysdag - fredag kl. 08.30 - 14.00.

Tlf. 32086161
Postboks 140, 3571 Ål
aal.kyrkje@hallingnett.no
 

Vakthavande prest for Øvre Hallingdal: 95 47 16 44

   

 

Tilsette                        Råd og utval                Hallingdal prosti

21. juli 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando