Frå 1. januar er det ledig 40% stilling som kyrkjetenar


 

Utearbeid:

Graving, stell av grøntanlegg, snørydding, vedlikehald.

Innearbeid:

Oppgåver i samband med kyrkjelege handlingar. Vedlikehald og reinhald.

 

Søkjar må vera medlem i Den norske kyrkja, ha førarkort klasse B, og disponere bil. Maskinførarbevis er ynskjeleg. Teknisk innsikt er ein fordel.

I arbeidet inngår noko kvelds- og helgearbeid.

Det blir lagt vekt på personlege eigenskapar.

Kyrkjetenarane jobbar i team.

 

Lønn og tilsetjingsvilkår etter kyrkjelege avtaler og tariff.

 

For meir informasjon, kontakt kyrkjeverje Kjellfred Dekko 926 41198,

eller kyrkjetenar Håkon Tveito 995 74033

Søknad med CV innan 29. oktober på e-post til aal.kyrkje@hallingnett.no

Attester og vitnemål må visast på forlangande.

 

Tilbake