Tro og Lys fellesskap - siste mandagen i månaden, kl.17 - 19


Siste måndag i månaden 

kl.17.00 – 19.00              

i Kyrkjestugu og Kyrkja

 

Velkomen til Tro og Lys

 

Song, prat, leik og kveldsmåltid

 

Og for dei som vil:

Avslutning i kyrkja m/lysglobe, bøn og

Tro og Lys-tankar. 

 

Ta gjerne med deg ein ven !

 

 

 

 

 
 
Vil du være med i Tro og Lys fellesskapet? Ta kontakt med leder Heidi Langegard, email heidi.langegard@gmail.com mobil 97166519, eller diakon Hilde Kirkebøen, email hilde.kirkeboen@hallingnett.no  mobil 40455783

 

Tro og Lys er en internasjonal, kristen organisasjon som arbeider for inkludering av mennesker med utviklingshemmede i kirke og samfunn. Målet er deltagelse og tilhørighet. Vi møtes hver siste mandag i måneden kl 17 - 19, i Ål kyrkjestugu og Ål kyrkje.


Datoer for våren 2018: 29.jan, 26.febr, 25.mars, 30.april og 28.mai. 

 

Tilbake