Formiddagstreff Ål kyrkjestugu haust 2021


Første onsdag i månaden kl 11-13

 

Onsdag 1.sept

Tema v/ Kva skjer i Ål? Informasjon om aktivitetar og tilbod ved dagleg leiar i Ål frivilligsentral Turid Hilde S. Gåsbakk

Andakt: Målfrid Bergaplass Anderson

 

 

Onsdag 6.okt.:

Tema v/ Knut Oleivsgard; Farbror Otto sin jakttur på Reineskarvet under krigen.

Andakt: Ingvild Kringlebotten Stautland

 

Onsdag 3.nov.:

Tema: v/Margit Skrindo: Opplesing frå «Mi Livssoge fortalt av Birgit Einarsen»

Andakt: Roar Havåg

 

Onsdag 1.des.:

Tema v/ TID miljø, song og musikk ved Ingunn Solberg Skalle og Kristine Giljebrekke Andersen

Andakt: Kristine Giljebrekke Andersen

 

Onsdag 5.jan. 2022.:

Tema v/Lars Monrad Vaage; historier om prost Monrad. Familiememorarer.

Andakt: Vigdis Moen Storhaug

For meir info; www.aal.kyrkja.no og annonse i Hallingdølen

v/ behov for skyss ring kyrkjekontoret: 32 08 61 61

Tilbake