Tusen takk for alle bidrag til årets fasteaksjon


Tusen takk til alle konfirmantar og til foreldre og alle som bidrog!

Totalt i Ål kom det inn kr 79 834,-
 

 

Det kom inn kr 16 700 på den digitale bøssa. I tillegg kom det inn kr 41 134,- via sms, kontonummer, kollekt, og  22 000 kr i sponsormidlar via konserten på kafe TID og HallingTV. Takk også til prost Sveinung Hansen, som tok eit isbad for Kirkens Nødhjelp!

Tilbake