Ål kyrkjelege fellesråd > Unge > Trusopplæring
 


Trusopplæring i Ål kommune

 

MÅL FOR TRUSOPPLÆRINGA I LEVELD, TORPO OG ÅL SOKN

 
Me ynskjer å lære born og unge i kyrkjelyden om den treeinige Gud. Gjennom systematisk undervisning vil me styrkje trua, leggje til rette for deltaking, skape engasjement og gje dei eit grunnlag for ei levande tru.

 

     

Dåp
Dåpssamtale og gudsteneste med dåp 

 

 Dåpsdagshelsing
på ett- to- og tre-års dåpsdag

  Baby-og småbarnsang
for barn 0-5 år
saman med ein vaksen 
     
 

4-års-treff
2 ettermiddagssamlingar og gudsteneste
med utdeling av mi kyrkjebok

 

5-års-treff
Ei ettermiddagssamling og gudsteneste med utdeling av barnebibel

6-år
2 samlingar med dåpsskule og
gudsteneste med utdeling av bok

 

Sprell levande kyrkjefredagar
for heile familien. Enkel middag.

Samlingsstund og aktivitetar for barna.

 

 

BUK for 1.-4.trinn


3 dagar feriesamling


like etter skuleslutt


om sommaren

 

 

 

 

 

1.trinn

Gardsbesøk i mai

 

2.-3.trinn
Tårnagenthelg
Samling lørdag og søndag

 

 

4.trinn
Ei samling med tema "Venner med Jesus".
Delta på gudsteneste

 

     
 

 5.trinn
2 samlingar og gudsteneste
med utdeling av "Bibel for tweens"
 

6.trinn
LysVaken. Overnatting i kyrkja

Mini-action for 7-8.trinn
aktivitetar ute sammen med Krik, Synzygus og Speideren

     

 

 

 

 

   

 

 Helmax
8.trinn og oppover

God mat, sosialt, konsert, lovsang, andakt. Lokalt eller felles for Hallingdal

 

 

 9.trinn
Konfirmasjon

 

 

21. februar 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando