Ål kyrkjelege fellesråd > Unge > Kor og grupper
 


Aktivitetar for born og unge
  Sprell levande kyrkjefredag 

- Ca. 5 fredagar i semesteret
- Middag for heile familien kl. 16.30
- Bibelforteljing og aktivitetar for dei unge
- Kaffi og prat for dei vaksne
- Felles songstund til avslutning

Kontakt:
Marianne Laa, 97165167
Johanne Marie Jordet, 97173937 
       
Etter skuletid

- 4.-7. trinn
- "Korleis har du det i dag?" - minuttar
- Enkelt måltid
- Leksehjelp
- Aktivitet
- Undring i kyrkjerommet

Kontakt:
Johanne Marie Jordet, 97173937
       
   KFUK/KFUM-Speidar

- Samlast annakvar onsdag kl. 18.00-19.30
+ turar og leirar
- Frå 2. trinn

Kontakt:
Ingeborg Frydenlund, 90865602

       
 Between  - Sosial samling med Jesus-fokus for 5.-7. trinn
- På Evjens Minne, ca. hver 3. fredag
Kontakt: Ingvild Kaslegard, 90041993
       
   Klubb 3.16 - Klubb for ungdomar utvalde fredagar kl. 19.00-22.00.
  Datoer for klubb, sjå Facebook-gruppa.
- Samling med sang, ord for dagen og inspirasjon kl.18.30.

 

Kontakt: Kristine Giljebrekke Andersen
       
   KRIK (Kristen Idrettskontakt)

- Kvar måndag kl. 18.00-20.00
- Frå 8.trinn og oppover
- I idrettshallen

Kontakt: Petter Wathne, 92680488
StrÅL barnegospel - Program Kontakt: Camilla s Joranger, Kristine Kapperud, Johanne Marie Jordet 97173937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

13. august 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort