Aktivitetar for born og unge
  Sprell levande kyrkjefredag 

- Ca. 5 fredagar i semesteret
- Middag for heile familien kl. 16.30
- Bibelforteljing og aktivitetar for dei unge
- Kaffi og prat for dei vaksne
- Felles songstund til avslutning

Kontakt:
Marianne Laa, 97165167
Johanne Marie Jordet, 97173937 
       
Etter skuletid

- 4.-7. trinn
- "Korleis har du det i dag?" - minuttar
- Enkelt måltid
- Leksehjelp
- Aktivitet
- Undring i kyrkjerommet

Kontakt:
Johanne Marie Jordet, 97173937
       
   KFUK/KFUM-Speidar

- Samlast annakvar onsdag kl. 18.00-19.30
+ turar og leirar
- Frå 2. trinn

Kontakt:
Ingeborg Frydenlund, 90865602

       
 Between  - Sosial samling med Jesus-fokus for 5.-7. trinn
- På Evjens Minne, ca. hver 3. fredag
Kontakt: Ingvild Kaslegard, 90041993
       
   Klubb 3.16 - Klubb for ungdomar utvalde fredagar kl. 19.00-22.00.
  Datoer for klubb, sjå Facebook-gruppa.
- Samling med sang, ord for dagen og inspirasjon kl.18.30.

 

Kontakt: Kristine Giljebrekke Andersen
       
   KRIK (Kristen Idrettskontakt)

- Kvar måndag kl. 18.00-20.00
- Frå 8.trinn og oppover
- I idrettshallen

Kontakt: Petter Wathne, 92680488
StrÅL barnegospel - Program Kontakt: Camilla s Joranger, Kristine Kapperud, Johanne Marie Jordet 97173937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

22. juli 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando