Aktivitetar for born og unge
  Sprell levande kyrkjefredag 

- Ca. 5 fredagar i semesteret
- Middag for heile familien kl. 16.30
- Bibelforteljing og aktivitetar for dei unge
- Kaffi og prat for dei vaksne
- Felles songstund til avslutning

Kontakt:
Marianne Laa, 97165167
Johanne Marie Jordet, 97173937 
       
   KFUK/KFUM-Speidar

- Rikt mangfald i ulike naturopplevingar
- Frå 2. trinn

Kontakt:
Anne Kjersti Frøyen, 90133806
Sverre Frydenlund, 90051858

       
 Between  - Sosial samling med Jesus-fokus for 5.-7. trinn
- På Evjens Minne, ca. hver 3. fredag
Kontakt: Torfinn Slåtto, 99513142
       
   Synzygus - Kor og Klubb frå 8.trinn og oppover
- Spredte sosiale samlinger i påvente av ny musikalsk leder
- På Evjens Minne (kor) / Que Pasa (klubb)
Kontakt: 
       
   KRIK (Kristen Idrettskontakt)

- Kvar måndag kl. 18.00-20.00
- Frå 8.trinn og oppover
- I idrettshallen

Kontakt: Petter Wathne, 92680488
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

21. november 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando