Konfirmasjon

Konfirmantåret i Ål inneholder et stort spekter av spennende samlinger gjennom året fra juni til mai/juni.
Konfirmantweekend, nattcup i innebandy for alle kirkelige konfirmanter i Hallingdal, gruppesamlinger, fellessamlinger med eksternt besøk, mindre samtalegrupper hjemme hos folk i menigheten, praktiske oppgaver i og utenfor gudstjenesten.

Har du spørsmål, kontakt konfirmantansvarlig prest Frank Vorhaug frank.vorhaug@hallingnett.no.

Innskrivingsskjema for konfirmanter 2017-18
Følgebrev til innskrivingsskjema 2017-18

Artikler

Team Skjærgårds til Ål 15 november

Team Skjærgårds til Ål 15 november
Team Skjærgårds i Ål kyrkjestugu onsdag 15 november kl. 19.00 - 21.00
Les meir..

VIL DU BLI MED I OPPREIST TRO?

VIL DU BLI MED I OPPREIST TRO?
Oppreist Tro er eit tilbod for deg som går i  8,  9. eller 10.trinn . Du lærer å takle ulike utfordingar i kvardagen din og får mulegheit til å reflektere over eigne verdiar og haldningar og bli meir...
Les meir..

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2017

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2017
Takk til alle som bidrog under årets fasteaksjon; konfirmantar, foreldre, frivillige bøsseberarar, diakoninemndene og alle som gav! Det kom inn 14 010 i Leveld, 15 266 i Torpo og 50 129 i Ål. Totalt ...
Les meir..

Team Skjærgårds 31. kl. 18.00

Team Skjærgårds 31. kl. 18.00
Undervisning og konsert i Ål kyrkjestugu 31. jan. kl. 18.00
Les meir..

Konfirmasjonsdager i 2018 og 019

Konfirmasjonsdager i 2018 og 019
Konfirmasjonsdagene i kirkene i Ål for 2018 og 2019 er klare.
Les meir..

Nåde

Nåde
Vi vil gjøre nåden synlig og forståelig for folk. Fjorårskonfirmanter har jobbet fram 6 teser om nåde som er trykket på skilt som er hengt opp på Sundre, slik at vi skal forstå hva nåde er og hvor vi...
Les meir..

Nåde på Sundre

Nåde på Sundre
4 av fjorårets konfirmanter har jobbet med et nåde-prosjekt. Snart blir det synlig på Sundre!
Les meir..

Martin Luther, hvem var han egentlig?

Martin Luther, hvem var han egentlig?
Konfirmantene utfordres av Martin Luther. Hvem var han? Hvilken betydning har han for oss og kirka vår?
Les meir..

KONFIRMASJON i KYRKJA 2016

KONFIRMASJON i KYRKJA 2016
Alle er velkomne som konfirmantar i kyrkja, også ungdomar som ikkje er døypte. Konfirmanttida er ei førebuing til konfirmasjon. Så kan ein i løpet av året bestemme seg om ein vil konfirmerast i kyrkja...
Les meir..

Konfirmasjonsdagar 2016 og framover

Konfirmasjonsdagar 2016 og framover
Sokneråda i Leveld, Torpo og Ål sokn har gjort vedtak om konfirmasjonsdagar.
Les meir..
Konfirmantkalender

18. januar 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Ål kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando